ประจำปี 2562/2561| 2560

 


จัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ดังต่อไปนี้
วันที่ประกาศ รายการ รายละเอียด
18 ธ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
18 ธ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์กีฬา โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
18 ธ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
18 ธ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
18 ธ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
12 ธ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
12 ธ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
12 ธ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
8 มี.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
7 มี.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปริ้นเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
6 ก.พ.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
16 ม.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
28 พ.ย. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถปรับอากาศสองชั้น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
20 ธ.ค. 61 ซื้อเหรียญรางวัล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
19 ธ.ค. 61 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 10 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
14 ม.ค.62 จ้างเหมารถโดยสารสองแถวเพื่อรับ-ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
14 ม.ค.62 จ้างเหมารถโดยสารสองแถวเพื่อรับ-ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
14 ม.ค.62 จ้างเหมารถโดยสารสองแถวเพื่อรับ-ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ

14 ม.ค.62 จ้างเหมารถโดยสารสองแถวเพื่อรับ-ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง  เอกสารแนบ
6 ธ.ค. 61 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 13 ก.ย. 2561 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเจาะจง เอกสารแนบ
 13 ก.ย. 2561  ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีการเจาะจง เอกสารแนบ
 13 ก.ย. 2561  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีการเจาะจง เอกสารแนบ
6 ก.ย.2561 ซื้อวัสดุ การเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเจาะจง เอกสารแนบ
4 ก.ย. 2561 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีการเจาะจง เอกสารแนบ
3 ก.ย. 2561 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีการเจาะจง เอกสารแนบ
 30 สค. 2561  ซื้อเครื่องขยาย ตู้ลำโพงพร้อมไมค์สายจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 28 สค. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 14 สค. 2561  จ้างทำไวนิลอิงค์เจ็ทจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 10 สค. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 71 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 9 สค. 2561  ซื้อหมึกปริ้นเตอร์จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 9 สค. 2561  ซื้อหมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 6 สค. 2561  ซื้อเครื่องสำอางค์จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 1 สค. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 25 กค. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 24 กค. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 23 กค. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 18 กค. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 18 กค. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 9 กค. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 9 กค. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 6 กค. 2561  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 6 กค. 2561  ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 5 กค. 2561  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 4 กค. 2561  ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 4 กค. 2561  ซื้อหมึกปริ้นเตอร์สีดำจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 4 กค. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 4 กค. 2561  ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 28 มิย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 26 มิย. 2561  จ้างบำรุงและซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 22 มิย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 20 มิย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 19 มิย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 13 มิย. 2561  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 12 มิย. 2561  ซื้ออุปกรณ์กีฬาจำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 9 มิย. 2561  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 4 มิย. 2561  จ้างล้างเครื่องปรับอากาศจำนวน 22 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 31 พค. 2561  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 24 พค. 2561  ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 8 พค. 2561  ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 3 พค. 2561  ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 3 พค. 2561  จ้างทำวงกบพร้อมประตูเหล็กจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 3 พค. 2561  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 22 มีค. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 9 มีค. 2561  ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 9 กพ. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 8 กพ. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 7 กพ. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 7 กพ. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 2 กพ. 2561  จ้างเหมาบริการรถปรับอากาศชั้นเดียวคันที่ 1 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 2 กพ. 2561  จ้างเหมาบริการรถปรับอากาศชั้นเดียวคันที่ 2 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 2 กพ. 2561  จ้างเหมาบริการรถปรับอากาศชั้นเดียวคันที่ 3 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 2 กพ. 2561  จ้างเหมาบริการรถปรับอากาศชั้นเดียวคันที่ 4 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 2 กพ. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 31 มค. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 26 มค. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 26 มค. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 19 มค. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 18 มค. 2561  จ้างซ่อมบำรุงเปลี่ยนอะไหล่และถ่ายน้ำมันเครื่องจำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 18 มค. 2561  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 10 มค. 2561  ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ