ประจำปี 2561| 2560

 


จัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ดังต่อไปนี้
วันที่ประกาศ รายการ รายละเอียด
 25 ธค. 2560  ซื้อกล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึก DVR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 19 ธค. 2560  ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 19 ธค. 2560  ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 19 ธค. 2560  ซื้อสติ๊กเกอร์ติดเหรียญจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 19 ธค. 2560  จัดจ้างทำป้ายไวนิลจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 14 ธค. 2560  ซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 14 ธค. 2560  ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 13 ธค. 2560  ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 13 ธค. 2560  ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 8 ธค. 2560  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 8 ธค. 2560  ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 7 ธค. 2560  จ้างเหมารถโดยสารประจำทางปรับอากาศ VIP แบบ 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 4 ธค. 2560  ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 29 พย. 2560  ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบฉบับที่ 1
เอกสารแนบฉบับที่ 2
 28 พย. 2560  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 28 พย. 2560  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 27 พย. 2560  ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 17 พย. 2560  ซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ
 21 กย. 2560  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ