โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ได้กำหนดการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์พิชิตโอเนต ระหว่างวันที่ 20 - 23 มกราคม 2562 ณ ห้องโสต โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม