ประมวลภาพ

พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่10 วันที่ 26 กรกฎ่าคม 2562